Historie

De Nieuwlandstraat te Tilburg is een van de oudste straten van Tilburg. Het pand nummer 35 is omstreeks 1880 gebouwd door de directeur van de aan de schoolstraat gelegen textielfabriek (in de jaren 1990 afgebroken). Rond 1938 is in dit pand Paul Nahon zich als tandarts gaan vestigen die hier tot eind 1984 zijn tandartspraktijk heeft gevoerd. In 1984 heeft Tandarts Frans van Pelt de praktijk van Paul Nahon overgenomen en hier tot 2012 zijn praktijk gehouden. In 2012 heeft Frans zijn praktijk overgedaan aan zijn zoon Bas van Pelt die de praktijk voortzet met een hecht team.